top of page
Image by Ekaterina Krusanova

NIVÅ 2

Mesterprogrammet ThetaHealing

Intuitiv anatomi - Energimedisin - Energipsykologi - Dyp Healing - Opplysthet - Tidligere liv - Healing fysiske og psykiske lidelser 

Energimedisin og energipsykologi handler om å se på kroppen som et dynamisk system, med forståelsen om at når  en del av kroppen påvirkes, påvirkes også resten. Ved å svelge medisiner for smerte i armen, påvirkes samtidig enhver annen del av systemet. Energimedisin tar for seg kroppen som et holistisk kretsløp av energier. Med energi unngår vi uheldige bivirkninger på kroppens fysikalitet. 

 

Energimedisin har vært rundt oss i mange tusen år. Tidligste dokumentasjon kommer fra 5000 år gammel kinesisk medisinsk. I dag beveger energimedisin og energipsykologi seg raskt til frontlinjen av populær-medisin - det er svært effektivt, det er skånsomt, det er ikke-invasivt og det er (fullstendig) uten bivirkninger.

1.png

Mesterutdannelsen

går over 18 måneder fordelt på 35 dager, basert på 4 kurs. 

3.png

Det er blanding av
dager med fysisk oppmøte, og online-dager med livesendinger. Øvelser i egne nettrom. Bor du langt unna kurslokalet kan du være med online. 

Design uten navn (14).png

Det er kun plass til maks 12 deltagere per årsmodul - og vi jobber i par.

Velkommen til 
Mesterprogrammet
ThetaHealing

Nå skal det hele ekspanderes. Fra grunnleggende ThetaHealing® kursene har kursdeltakerne utført magiske healinger på traumer, PSTD, angst, uro og andre mentale utfordringer.  Nå på ThetaHealing® Mester kurs skal vi bruke Theta hjernefrekvensen og forbindelsen til Skaperen enda mer. Tilliten til hva som var mulig fra grunnleggende, og endring av egne begrensende trossystemer har økt bevisstheten og forståelsen av hva slags muligheter vi mennesker har.

 

Nå går steget videre til en intuitiv mental reise for å "se" inn i kroppen, og for å løse opp fysiske energiblokkeringer, og her skjer det magiske healinger på fysiske plager. Stegene går videre til å "se" tidligere liv, "se" framtiden, forløse "karma" og traumer , så gammel frykt som ikke gagner mer blir transformert. Vi henter fram kunnskap som ligger i vårt DNA, øker bevisstheten, klarfølelsen til klarsyn og klarhørsel. Vi endrer sykdomsfrykt for oss selv, og frykten for å jobbe på syke mennesker.

 

Som ThetaHealer® er vi en forbindelse mellom klienten og Skaperkraften, vi overlater healingen til Skaperen.  Jo mer vi TROR på at healingen fungerer, så skal det ikke mer enn et sekund til at det skjer et mirakel. Det siste steget, er da vi har sluttet å tro, kunnskap og erfaring igjennom denne tiden, gjør at vi har gått fra å "TRO" til at vi VET. Når en ThetaHealer® VET, så er healingene raskere, kraftfulle.

 

En Mester ThetaHealing®, har endret mange av sine egne begrensninger gjennom hvert kurs, og forbindelsen til Skaperen er blitt klar og tydelig.  Vi ser nå at  frøene som ble sodd fra de grunnleggende ThetaHealing® kursene, nå har spredd seg og blomstrer  slik at når vi praktiserer ThetaHealing® foregår det uanstrengt.

ThetaHealing® kan overføres til både din business, dine relasjoner, din helse, din økonomi og din virkelighet - ikke minst, ditt eget liv. 

Image by Bacila Vlad

Det er to måter å

se på kroppen

Image by Lachlan Dempsey

01

Newtons fysikk

Image by Aldebaran S

02

Kvantefysikk

1. Newtons fysikk - “Kroppen er en kjemisk og genetisk maskin”. Er det noe galt med maskinen, tilpass kjemikaliene som hovedkilde til å løse problemet. (Moderne medisin)

 

2. Kvantefysikk - “Alt er energi, energi er alt”. Er det noe galt med kroppen, tilpass energien som hovedkilde til å løse problemet. (Energimedisin)

Vet hvor du hvor mye materie, altså hvor mye fysisk substans som eksisterer i universet? 0,0000001% (...)! Med andre ord 99,9999999% er "ikke-fysisk", det er tomt. Hadde vi fjernet det "tomme rommet" i universet, ville vi sittet igjen med fysisk substans på størrelse med et blåbær. Dog er ikke dette "tomme rommet" i nærheten av å være tomt - det er stappfullt av frekvenser og vibrasjoner, energi i bevegelse - satt sammen på slik måte at det oppfattes som fysisk. Denne forståelsen er essensiell i arbeid med energier. Alt er energi - energi er alt. Enhver prosess er transformerte energier som manifesteres til fysisk form, utelukkende basert på hva som eksisterer i underbevisstheten. 

Den tyske fysikeren og professoren, Fritz-Albert Popp, oppdaget at alt levende, til enhver tid, utstråler en liten mengde lys. Denne strålingen kalles “biofotonisk utslipp”. Utslipp kan enkelt forklares som prosessen hvor cellene i kroppen frigjør fotoner - altså mikroskopiske små lysglimt.

 

Fotonisk utslipp er informasjons-signaler. Det er også vår energiske kommunikasjon, da både internt i kroppen, men også med selve universet og til den menneskelig og dyriske verdenen på utsiden. 

 

De aller fleste føler denne energien, men noen er i stand til å se selve lysfeltet - auraen, (vitenskapelig kalt “biofeltet”).  Aura er hverken nytt eller moderne. Ved å utforske urgammel historie ser vi at dette lysfeltet har blitt demonstrert som en glorie i århundrer. Et glødende sirkulært lys. 

 

For et utrent øye er feltet usynlig. Dog kan vi alle “se” det via egne følelses-sensorer - det kommuniser med våre egne energifelt. “Hun var ON FIRE!”, “Du er elektrisk!”, “Du stråler!”, “Han lyste opp!” eller “Hun er på et mørkt sted” er typiske ting vi sier når våre energifelt vårt oppfatter andres lys - andres energi. På tross av at vi ikke alltid vet hva det betyr, eller ser det, gir det likevel mening å si slike ting, fordi vår egen indre intuisjon kommuniserer internt med energiene vi fanger opp fra omgivelsene.

 

ThetaHealere som jobber med denne energien sertifiseres i det vi kaller for energimedisin og energipsykologi. Det er grunnpilaren i Mesterprogrammet ThetaHealing. Ethvert energifelt påvirker det biologiske systemet i kroppen og med Theta-frekvensen kan alle (faktisk) se lyset, energifeltet, og oppdage hvor energiblokkeringene ligger.

Image by Kevin Delvecchio

HVEM PASSER
DENNE UTDANNELSEEN FOR?

Vil
oppgradere

Du har gått Grunnleggende ThetaHealing, men du vil ha mer, mye mer

Image by Samuel Austin
Wellness Coach

Den spirituelle

Du vet at den åndelige, mentale og fysiske henger sammen i et holistisk kretsløp

Image by Beat Schuler

Vil ekspandere

Du vil reise inn og rundt i universet med direkte kontakt med kilden som helbreder enhver årsak

Vil bli den råeste

Du ser effekten av Theta og vet at den dypeste forståelse, og kontakt er helt mindblowing!

Image by Yun Xu
Image by Edz Norton

Vil utvikle business

Du vil utvikle deg dypere i din karriere med energimedisin, som coach, terapeut eller healer

Vil ha
WOW-faktor

Det finnes ingen tvil om at Theta er din retning, men du kjenner lysten på dyp, dyp WOW-faktor

Image by Andrea Ferrario

Mesterprogrammet
18 måneder

Under Mesterprogrammet vil du blant annet mestre (uten mangler) å utvikle ditt intuitive anatomisyn. Det vil si: du kan “se” på en kropp og registrere hvor det minsker i lys-utslipp. DER lyset mangler ligger nemlig energiblokkeringene. Disse områdene er latente eller eksisterende sykdommer. Gjennom energimedisin lokaliserer du farer før de har utviklet seg til sykdom, og helbreder energiblokkeringen ved hjelp av Theta-frekvensen, eller du jobber med sykdommer som allerede har manifestert seg i kroppen. 

 

Enhver blokkering er koblet på underbevissthetens trossystemer og persepsjoner.

 

I løpet av året "Grunnleggende ThetaHealing", har du fått god kontroll på å lokalisere mange av disse, samt hvordan du reprogrammerer dem for å forløse blokkeringen. I Masterprogrammet dykker vi enda dypere. Noen traumer, minner og følelser er som vevd inn i substansen i vår fysiske hjerne. I psykologien skilles det mellom "enkle traumer" og "vanskelige traumer". Eksempel på dette er: En "enkel traume" kan komme fra en ulykke. En "vanskelig traume" kan være gjentagende seksuelt misbruk. I Masterprogrammet finner vi slike fjerntliggende følelser som krever dyp healing gjennom energimedisin og energipsykologi. I den dybden fanger vi opp de vanskelige traumene, saboterende familiesystemer og destruktive nedarvede minner, så vel som mikroorganismer, tungmetaller og giftstoffer, m.m., som også (i aller høyeste grad) påvirker kroppens biologi og funksjon.

 

Vi går virkelig ned på det dypeste dypet. Som "Master ThetaHealer" mestrer du å finne roten til enhver lidelse og hvordan du frigjør klienten fra det innerste mørket i dem selv. Det er en underdrivelse å si at det er livstransformerende - det er livreddende. 

 

I Masterprogrammet lærer du også å forstå frykt og hvorfor "moderne" frykt er en illusjon tilhørende dyptliggende trossystemer og persepsjoner. Frykt er ikke ekte, men faktisk farer er. Kroppen responderer dog på de falske fryktene på lik måte som en ekte og livsfarlig fare. Svært mange lever med dette gjennom sin normale hverdag, og det gjør mennesker syke, ofte alvorlig syke. Som Master vil mestre å enkelt fjerne slike frykter uansett hvor det stammer fra eller ligger lagret.

 

Mye underliggende trøbbel ligger også kodet inn i vårt DNA. Det er en falsk myte at genetikk ikke kan endres. Det betyr, vi endrer sensorene som avleser av vårt DNA, RNA. Når vi gjør det får det umiddelbar biologisk effekt. De raskeste resultatene målt gjennom forskning av slik genetisk justering er 8 minutter! (Ref: Bruce Lipton, PhD "The Biology of Belief", Gregg Braden, PhD - "Missing Links")

Livets mange sykluser spinner stadig rundt hverandre. Hver og en påvirker de andre og utformer en helhet i egen realitet. Syklusene omfatter de 7 eksistensnivåene som vi nøye lærer om i "Grunnleggende ThetaHealing". I Mesterprogrammet ekspanderer vi innsyn, tilgang, dybde og healingevner. Vi implementerer karmiske sykluser, fjerntliggende mentale sykluser, biologiske og de fysiske (merk: energiske) syklusene gjennom intuitiv anatomy, sjeleminnets sykluser, sjelekontraktens og guddommelig tids-sykluser, samt genetisk, forhistorisk og stamfedre-sykluser. 

Det er (om jeg skal si det selv) fortsatt fascinerende å være vitne til hva dette Mesterprogrammet tilfører verden. Kunnskap om å flytte og endre på organisk og ikke-organisk materie, samt arbeid med mitrokondriene, beviser gang på gang at øyeblikkelig helbredelse kun begrenses av egen indre tro på hva som er mulig. Bare det å reise fra et sted til annet på sekunder “åndelig bi-location”, besøke universets kilde, kommunisere med det og umiddelbart få svar og veiledning fra skaperkraften overgår alt vi tror vi vet om magi. For ikke å nevne den intuitive kontakten som på et knips oppfatter enhver frekvens, ethvert mindset og som fysisk ser og leser energier (dette skrur på av og på som du vil) og forløser den faktiske årsaken til livets hindre, blokkeringer og problemer - er like spennende som å fyre opp en bombe med fargerikt fyrverkeri (og du vil hver eneste gang få et lysshow som tar pusten fra deg). 

 

Er du klar for å strekke bevisstheten dit det er menneskelig mulig å strekke den? Hvor langt er det egentlig? - Det en kombinasjon av grenseløst og uendelig. Det beste med det faktum at det ikke finnes et eneste menneske du ikke kan hjelpe. Som Mester ser du alt, du forstår alt og du kan helbrede enhver årsak.

Image by Renáta-Adrienn

TIDSLINJE

Image by Marcos Paulo Prado

01

Intuitive anatomy

 • 15 dager

 • 5 dager online-oppmøte

 • Fysisk oppmøte 

Image by Kyle Sudu

03

Diseases and disorder

 • 10 dager

 • 5 dager online

 • 5 dager oppmøte

Image by Jessica Furtney

02

World Relations

 • 5 dager

 • 5 dager online-oppmøte

 • Fysisk oppmøte

_edited_edited.jpg

04

DNA3

 • 5 dager fysisk oppmøte

 • 5 dager online-oppmøte

 • Din vei videre

Hva du lærer:
Detaljert oversikt 

 • Forstå DYPE mentale, fysiske og åndelige blokkeringer og hva vi kan hjelpe med

 • Enda dypere selvutvikling og mediale evner

 • Frigjøring av fysiske smerter

 • Tidligere liv

 • Genetiske minner

 • Sjels minner

 • Intuitiv anatomi/fysisk, mental og åndelig lesing

 • Medium – kanalisering – åndelig kontakt 

 • Regresjonsterapi (tidligere liv)

 • Frigjøring av livsstilsvaner

 • Frigjøring av dyptliggende vonde følelser, tanker og traumer

 • Frigjøre begrensninger medfølgende fra sjelens og genetikkens fortid

 • Relasjoner, familiebånd og mønstre 

 • Projiseringenes fallgruve 

 • Energipsykologi

 • Mental healing av psykodrama

 • Flytt deg inn i fortiden, framtiden, materie, kroppen, jorden, universet …

 • Kontakt med mitt sanne selv - den du er ment til å være

 • Bli bevisst på og frigjør dine egne dype og saboterende mønstre 

 • Frigjøring av frykt for å jobbe på syke mennesker

 • Frigjøring av sykdomsfrykt

 • Helheten av kosthold, urter og konvensjonell medisin m.m.

 • Ulike kroppstyper

 • Det “umulige” blir mulig

 • Bli bevisst på hvem din sjel lengter etter å hjelpe 

 • Manifestering (bunnsolide ferdigheter for å skape et liv som du elsker)

 • Guddommelige timing

 • Tusenvis av nye trossystemer og mindset

 • Etikk og moral: Loven om alternativ behandling av sykdom m.v. (regler om behandling, markedsføring og taushetsplikt

Image by Fa Barboza

Hvilken arbeidstittel
får du?

Coaching, healing og veiledning er ingen beskyttet tittel så det er litt opp til deg hva du kaller det.

 

Mange velger tittelen "ThetaHealer" da brandet er svært anerkjent over store deler av verden med over 600 000 utøvere fordelt på 52 land.  Andre velger å kalle seg "Theta-Coach", "Spirituell Coach", "Mentor", "Mind-Transformator", "Livsveileder", "Livs-Coach", "Medium", "Meta-Coach" osv. Nåværende terapeuter velger som oftest å dra kunnskapen inn i egen business og nevner ikke ordet healing. Du har din frie vilje. Vår eneste ønsker at at det er fler og fler som tar disse mirakuløse metoden i bruk, som sparer klienter for timer og år med behandling. 

Høres dette halvåret interessant ut?Kan det være noe for deg?  

Sertifisering, priser

og veien videre

Nivå 2

Etter gjennomført år av Mesterprogrammet ThetaHealing, får du hele 4 nye sertifiseringer fra “Think-Instituttet”:​

 1. Intuitiv Anatomy ©

 2. World Relations ©

 3. Diseases and Disorder ©

 4. DNA 3 ©​

ThetaKoden har et solid og sterkt Team i ryggen. "Veien videre" omhandler dirkete kontakt til dyktige mennesker som kan hjelpe deg videre - om du ønsker det.​

 • Hjemmeside (webdesigner)

 • Lege

 • Skribent/Tekstforfatter

 • Digital markedsfører

 • Sosiale Medier

 • Strategiveiledning

 • Fotograf 

 • Videograf

 • Grafisk designer (visittkort, logo etc)

 • Kommunikasjonsrådgiver

 • Økonomiskrådgiver

 • Helse/Kosthold/Trening 

Image by rosario janza

Hva kursdeltakere
sier om kursene

Da jeg hørte ordet ThetaHealing for fire år siden visste jeg intuitivt at det var noe jeg ville lære meg. Jeg visste ikke noe om det på forhånd, og var veldig spent på det jeg skulle lære - og om jeg ville få det til. Det var gøy å lære og enda gøyere jo mer jeg lærte. ThetaHealing har gitt meg den største veksten og de største endringene i mitt liv. Det er en glede å hjelpe andre, se følelser endres og å se andre få troen på seg selv. Anett er en varm, dyktig og fantastisk lærer. Hun er tydelig og en god veiviser. Kunnskapen deler hun på en flott måte. Ofte blir det både smil og latter. Hun gir av seg selv og etter kurset sitter jeg igjen med fine minner, nye vennskap og gode følelser. Kursene har hjulpet meg til å vokse på så mange områder. Jeg har likt alle kursene. Gleder meg til å lære mer!

Tusen takk Anett for den du er og alt du gir. Det er en glede å ha deg som lærer!

 

-Turid Aakvik, Drammen, tlf: 90663972

ThetaHealing virker på meg på alle nivåer av eksistens: fysisk, emosjonell, åndelig og mentalt. Theta fjerner blokker og hindringer som hindrer det fulle potensialet i livet. Jeg liker å lære hvordan kan jeg helbreder andre mennesker. Healing gjør det mulig å aktivere de overnaturlige sansene clairvoyance, clairaudiente. Anett Powell Wang har mye kunnskap og praksis i helbredelse. Hun kommuniserer og lærer lett bort kunnskap og ferdigheter. Hun er diskret, selv-kontrollert, snill og behandler alle med respekt. Hun er en godt kvalifisert instruktør, og kursene i Thetahealing underviser hun så det blir forståelig og interessant, og du kan føle deg trygg. Etter kursene vet jeg hvordan det føles å ha egenverd og ha en plan for fremtiden, og jeg tar selv imot klienter etter masterprogrammet.

 

- Ela Maria Siemieniec

Du fikk meg igang Anett. Tusen takk for det! Etter kursene er angsten helt borte. Jeg kjenner ro, og kjenner jeg uro - så spør jeg meg selv hva det dreier seg om og sletter de tankene eller minnene som har med uroen å gjøre.

Utrolig befriende, nesten så jeg gråter. Det å ha grupper på Facebook så vi får øvd sammen, og at vi er her for hverandre har hjulpet utrolig mye. Jeg ble så begeistret for det jeg lærte hos Anett at det her måtte jeg ut å lære og opplyse andre om - at det finnes gode og effektive metoder for endring av vonde følelser. I dag holder jeg selv ThetaHealing-kurs og tar imot mine egne klienter.

 

-Evelyn Floan, Lille Alven: 95368771

Jeg likte å lære om mine dypeste følelser og at jeg kunne leve uten frykt og andre nedtrykte følelser som hindret meg i å leve det livet jeg ville leve. Teknikker som bare fikk meg i et med alt som er og coaching i samtale, mentaltrening, innsikten i meg selv og andre, følelser som ble forløst og raskt forsvant osv. Jeg ser hva det har gjort for mine klienter, så med ydmykhet og glede av å se at metakognetiv- coaching virker, undring over at det de kom for er borte, at det kunne være så enkelt, se glede og livsmot som er tilbake i klienten.

Hun er tydelig og bestemt og fleksibel. Medfølende, imøtekommende på en trygg og omsorgsfull måte. Ærlig og rett frem og det liker jeg. Jeg tør påstå at Anett Powell Wang er den dyktigste jeg vet om. Hun løfter deg til å bli mer av deg. Og følger deg på veien med kjærlighet og ydmykhet. Takk for tryggheten du gav meg til å bli mer av meg og er glad du har beriket mitt liv og for at du er en del av det.

Jeg fikk mitt Intuitive anatomi kurs som jeg følte jeg trengte og mange flere har det blitt. Jeg føler at Thetahealing har fått livet mitt på plass, jeg vokser til den jeg vil være, og med kjærlighet og glede kunne hjelpe andre til å bli Thetahealer eller bare gi behandling i Theta. Dette er det som har vært mine største forandringer på alle områder av livet mitt. Veldig takknemlig for at Anett slik at jeg kunne få muligheten til å lære meg disse fantastiske teknikkene i Theta og forandre så mye i livet mitt.

 

- Marit Uglehus, Larvik, tlf: 93664410

Kjære Anett Jeg vil takke deg hjerteligst for herlige kursdager det siste halve året. Det har gitt meg ny innsikt og endret mitt mind set radikalt. Noe som kommer meg og mange andre til gode. Og ikke minst. Jeg elsker å jobbe via zoom. Du vet hvor stor motstand jeg hadde. Nå er det zoom jeg foretrekker!!!

Varm klem fra Torun Øversjøen Nytrøen​

For meg var dette kurset en gavepakke som kom til meg i en tid jeg sårt trengte selvutvikling og det å få satt ting litt i perspektiv. Anett er en utrolig dyktig person og læremester. Hun sitter på en dybdekunnskap og forståelse som få av oss innehar. Hun er rett og slett en mester. Dette er ett kurs som rommer mange temaer og følelser i livet. Ett kurs som omfatter mye mer enn det en tror og får forståelsen av. Jeg ser derfor viktigheten av at det deles opp i 12 mnd, slik at man kan konsentrere seg, jobbe seg igjennom ett og ett tema om gangen, før alt syes sammen til selve manifisteringen. Manifestering og visualisering er ett verktøy som jeg liker å leke litt med og som brukes daglig for å opprettholde positiv styrke, trygghet og opplevelser i hverdagen. Jeg har selv klienter som daglig bruker visualisering i sitt daglige liv for å oppnå de resultatene de ønsker i forbindelse med jobb og konkurranser. Viktig at man ser for seg og kjenner at man allerede har det, for å kunne oppnå de beste resultatene. Masse lykke til med din manifesterings reise.

Nina Sagen 

bottom of page