top of page
klasse4.jpg

Hva er ThetaHealing®? Hva er Theta?
Hva kan ThetaHealing hjelpe for?

Hva er ThetaHealing®? 

Som ThetaHealer er vi i en budbringer/forbindelse mellom Skaperen og klienten.

ThetaHealing® tar utgangspunkt i å frigjøre vonde følelser, traumer, tankespinn, og også selvpålagte begrensninger mm. 
Vi benytter først og fremst forbindelsen med Skaperen for å uføre healinger, og vi har kraftfulle metoder som vi kombinerer etter behov som Spirituell intuitiv energihealing og Coaching, mentaltrening, hypnoterapeutiske og metakognitive metoder, regresjon og klarsyn. 
ThetaHealing er en magisk dyp selvutviklede metode som øker bevisstheten, og blir opplyst. 

De fleste bruker hundrevis av tanker hver eneste dag på hva de ikke liker, prokrastinering, kritiske tanker om seg selv, eller mot andre. Det her jobber mot oss, i stedet for at det kan jobbe for oss. Det nedgraderer oss til å begrense vår tro på egne muligheter livet har å gi oss.
Det begrenser våre manifestasjoner.

ThetaHealing® er en dyp meditasjon hvor utøveren får hjernen i en Theta- hjernebølge som er vårt drømmestadium når vi sover i en lett søvn. Når vi sover, kan vi få sanndrømmer, forfedre kan komme på besøk i «drømmen», vi kan legge oss med et problem, og våkne med en løsning. Når vi er i Theta, når vi sover, er vi, uten fordommer, regler på galt og riktig, vi er «frie». Thetahealere bruker denne hjernebølgen aktivt i våken tilstand, for å forbinde seg direkte med den intelligente universelle Skaperkraften for å få informasjon og for å «føle» «se» og «høre» hva som er årsaken til problemet. Klarfølelse, klarsyn og klarhørsel utvikles steg for steg.   

ThetaHealere er forbindelsen mellom klienten og Skaperen. ThetaHealeren får informasjon fra Skaperen til klienten, som et medium. ThetaHealere har forbindelsen med Skaperen. Vi tenker at det er Skaperen som er Healeren og vi er kanalen.
 

Hjertet i ThetaHealing® er at vi endrer begrenset tro og tanker om oss selv, det gjør vi for å få fram det beste i oss. Det er vår begrensende tro, våre negative tanker om oss selv "jeg er ikke bra nok" og «jeg fortjener ikke», som holder oss borte fra våre muligheter i livet, om det er karriere, kjærlighet, relasjoner eller andre ting. 

Eksempel: Hvis et barn vokser opp med å bli slått eller kritisert, for så i neste øyeblikk bli fortalt «jeg elsker deg», vil dette være «naturlig». Når barnet har blitt voksent, så kan det hende at barnet møter en partner som slår eller kritiserer. Kjærlighet uten «vold» er unaturlig. Det andre trossystem-programmet de kan få er at kjærlighet gjør vondt, og avviser enhver form for kjærlighet. Dette kan endres med å skape nye trosprogrammer, så personen kan få nye følelser og tanker for å få et godt liv de liker. Det vanligste er at vi mennesker ser ikke løsninger, eller vi vet ikke hvordan det er å "tenke" nytt, når det ikke har blitt opplevd eller vist oss tidligere. Ved å forløse energien, frekvensen ved bruk av Theta på vonde følelser, eller saboterende tanker som ligger i underbevisstheten, og gi ny tro, vil underbevisstheten begynne å jobbe for oss, så vi ser nye muligheter med letthet. Jo mer vi endrer saboterende tanker, jo lettere manifesterer vi. 

  

Alle følelser er fylt med energi, det er energien som forløses med Theta, ikke minnene eller historien. Det er ingen "hjernevasking" som skjer med Theta, det gjør at du blir helere som person. 
Når energien er forløst, så vil ikke lenger traumet, eller de saboterende tankene, eller de vonde følelsene komme på «besøk» å forstyrre en manifestasjon. Det åpner sinnet, og nye løsninger flyter inn i sinnet umiddelbart. Loven om tiltrekning fungerer for oss på en mer optimal måte. 

Traume
Når en person har vært utsatt for et traume, og de tenker på det, kommer følelsene tilbake ofte umiddelbart. Når ThetaHealing er utført, så blir minnet vanskeligere å få tak i, følelsen er borte. Og personen er fri.
Klienter sier ofte at følelsene er vanskelig å få frem igjen.

Mange får høre at «det er BARE å skjerpe seg», det går ikke an å «BARE skjerpe» seg, når understrømmene (saboterende følelser) fra underbevisstheten kommer på besøk nå og da. Vi kan snakke og snakke om problemet, og som kan være tidkrevende og vondt for en som har traumer. En ThetaHealer vil kunne forløse traume raskt uten smerte igjennom samtykke fra klienten.
Når et traume er forløst, så kan det også hende at fysiske plager forsvinner samtidig.
Kroppen lagrer minner. Celler husker, som vi kaller celleminnet. Når traumeenergien er forløst, så kan personen oppleve økt energi, og motivasjon til å gjennomføre de de ønsker. «de trenger ikke å skjerpe seg», de opplever en ny drive uten hindrende tanker og følelser.

 

Noen mennesker tror at alt skal orden seg når selve opplevelsen rundt traumet er forløst, og ja, mye ordner seg, men et traume lager også etterdønninger av reaksjoner og ubevisste reaksjoner og handlingsmønstre. Traumer er forskjellige, store og små, krigstraumer, voldtekt, bilkrasj, vold, psykisk vold, mobbing, kritikk, operasjon, skremt, sjokk, vitne til andres lidelser, skilsmisse, mistet noen vi elsker, dødsfall osv. 
Etterdønningene av traumet kan være noe av det som blir ramset opp her: konstant uro, stress, angst, fobier, tvangstanker, selvskading, rus, avhengighet, mindreverd, selvmordstanker, fysiske plager og lidelser (psykosomatisk), lære vansker og konsentrasjonsvansker. 
Så når ThetaHealing utføres, energiforløser vi traumet, så forløser vi de uheldige etterdønningene som  har oppstått, for så og skape en ny framtid igjennom manifestasjon. 

Vi tror også på at vi kan "arve" traumer fra våre forfedre, eller fra tidligere liv. Disse traumene ligger i vårt energifelt, og kan innimellom være til hinder for oss. Med Theta kan vi enkelt forløse disse energiene så livet flyter lettere. 

Avstand eksisterer ikke, så en ThetaHealer kan utføre healinger over nett (Zoom) og over telefonen. Vi er alltid i samtale med klienten.

Tidligere liv
Vi tror på at vi har med oss sjeleminner fra tidligere liv, og at vi kan hente frem gode minner og opplevelser fra det, og bringe fram igjen kunnskap. Vi tror også at traumer fra tidligere liv kan påvirke vårt liv her, og forløse karma.


DNA
Vi tror på at vi kan ha fått med oss mer enn vårt utseende fra våre forfedre, vi tror på at vi kan ha fått med oss trosprogrammer, som for eksempel frykt, angst og depresjon mm. Gjennom healingen kan disse programmene forløses. Traumer overføres fra foreldre til barn.


Sjel
Forbindelsen til alt vi har vært, alt vi er, til alt vi kan bli.

Hvor kommer dine tanker ifra?
Når vi tenker på noe vondt som har skjedd oss for mange år siden, merker vi fort at følelsene kommer tilbake, kanskje "ser" vi først mentale indre bilder, og så merker vi at følelsene er umiddelbart tilbake? Det er følelses-energi, og mange av følelsene (ikke alle) er ikke lenger til vår hensikt, de er mer begrensende for oss enn optimaliserende.

Tenk bare på alle de gangene gjennom livet hvor du selv har unngått noe, og så har du tenkt, det her er ikke noe for meg? Jeg fortjener det ikke? Har du tenk på hvorfor du tenker som du gjør? eller hvor kommer mine tanker ifra? eller hva med når du tenker, det her er jeg ikke noe god til, hvem har sagt det til meg? Hvor kommer det i fra?
 

Vi er fulle av trosprogrammer som kommer fra våre omgivelser, fra våre forfedre, vårt miljø, våre venner, skole, media, og våre foreldre. Vi har tatt med oss gammel tro på hva som er riktig og galt herifra, men er det riktig for deg? Hva presser du deg inn i som ikke er deg, av andres forventninger, av andres sannheter? Har du tenkt over hva det gjør med dine energier i kroppen? eller hvordan det begrenser deg?

Følelsen av å sitte fast, gir lite "frihet", og sender signaler til kroppen, da kan det hende at vi får hodepine eller annet fysisk signal fra kroppen, og kroppen forteller "Hei, du...nå presser du deg for mye inn i noe som ikke er bra for deg",  og så tenker vi først, «jeg tar smertestillende», uten å tenke over hva kroppen forteller, at du skal endre kurs. Når vi ikke endrer retning, blir den fysiske plagen sterkere. For å være helt sikker på at vi forstår, så fortsetter signalene og komme.  Kroppen vår sammen med underbevisstheten sier til oss " jeg jobber og jobber for at du skal ha det bra, men du hører ikke på meg».

Vi er ofte så ubevisste i å lytte, vi tror vi MÅ presse oss inn i, det som "alle andre gjør", men du er DEG. Din underbevissthet sier: «jeg er ansatt for å utføre oppgavene med å gjøre behagelig for deg, og stoppe deg når du går ut av livsstien din. For at du skal høre på meg, så får jeg "skrike" hele tiden, HELT til DU forstår. jeg gir deg utmattelsen, jeg gir deg en fysisk plage for at du skal VÅKNE OPP, og høre på MEG»

Vi mennesker saboterer for oss selv nesten daglig så lenge vi lever etter andres sannheter og føyer oss. Når vi tenker at vi er offer for omstendighetene, så mister vi vår styrke og integritet. Da uteblir tankene på at vi har kraften til både å endre retning, og muligheter til heale oss selv og andre.

Vi har kraften til å endre våre tanker, våre energi- følelser, våre mentale blokkeringer som stopper oss i å være i vår egen sannhet. Veldig mange er redd sin egen styrke, uten å vite hva det er, eller de unnlater å stille seg spørsmålet: «hvem er jeg når jeg har tilgang til denne kjærlighetskraften?» 
I tusenvis av år nå, har vi føyd oss etter andre for å overleve, det var en fordel før, som kvinne føyde vi oss for å sikre overlevelse og for å unngå avvisning (utstøtt). Mange av disse gamle trosprogrammene ligger i sjels-minnet og kan hindre oss i å være «MEG selv», og ta i bruk sine evner i frykten for hva andre mener. Frykten ligger i underbevisstheten og har vært med oss i generasjoner som er ført over fra våre forfedre. 

Mange har en frykt (som vi kjenner igjen som motstand) som vi tror skal være der, eller vi vet ikke hvordan vi kan forløse denne frykten. Hvor kommer frykten i fra? hvorfor denne motstanden? når startet den? For når sinnet vårt husker fragmenter, og vi får en forståelse av hva frykten dreier seg om, og hva som er den egentlige motstanden, (underbevisstheten krever å forstå) og når vi forstår og føler at det er  trygt å gi slipp frykten, er vi mottagelige for endring. En frykt, eller en motstand er ofte en blokkerende energi, som gir lite rom for nye løsninger, og det er her de nye trosprogrammene (affirmasjonene) blir lastet inn, for å skape nye ideer, løsninger, og trygghet. 

For hver gang du hører en god ide, en god løsning, så har du sikkert tatt den i bruk på en eller annen måte som er til din fordel, og når du hører en dårlig ide, så lar du være?

Ofte så vil vi ikke gi slipp på en frykt, en "motstand", fordi underbevisstheten forstår ikke hvorfor, og da gjør underbevisstheten jobben sin "jeg holder på denne troen helt til jeg er trygg".

DET ER HER følelsesprogrammet i ThetaHealing kommer inn med oppløftende ord og setninger (affirmasjoner) som sender nye følelser, tanker og ideer ned i underbevisstheten.
Underbevisstheten føler seg trygg fordi bevisstheten har godtatt eller forstått at endring er bra.

Når ThetaHealeren er i en theta-hjernefrekvens, kommer også klienten inn i den samme frekvensen, og sinnet til klienten tar i mot de nye trosprogammene umiddelbart hvis de bevisst tenker «Dette vil jeg ha». Vi har på ingen måte mulighet til å overstyre eller programmere klienten til noe de ikke vil. 

Du har fått en smaksprøve igjennom webinaret men da igjennom guidet meditasjon, du har fått nye følelser, tanker og ideer som booster din selvfølelse og selvtillit. De har blitt ført ned i underbevisstheten og mange av de har blitt godtatt av deg, andre ikke.
Nå vil underbevisstheten din jobbe for deg, for eksempel hvis du mottok programmet "jeg er bra nok», det vil gjøre at du kan gå løs på nye oppgaver, og du kan føle deg vel osv.

Men på andre områder i livet, vil du ikke godta dette trosprogrammet «jeg er bra nok» hvis du har blitt utsatt for traumatiske opplevelser, mye kritikk over flere år, eller mobbet, da vil det fortsatt være to trosprogrammer «jeg er bra nok, jeg er ikke bra nok». Da trengs det å forløses gammel energi og trosmønstre på disse minnene. Med Theta-kan det gamle forløses enkelt og smertefritt, og man trenger ikke å være redd for at gammel bagasje blusses opp igjen. Med energiforløsning og nye trosprogrammer som erstatter de gamle, får du en ny manifestasjon, en ny virkelighet.

Mange tror at det er normalt å leve med vonde minner, tanker og følelser, "at det er ingen som kan hjelpe meg", eller "det hjelper ikke å snakke om det". Det er fordi menneskene fortsatt er begrenset i sin tro på hva som er mulig. Alle, absolutt alle tanker og følelser kan endres gjennom Theta.

 "jeg er ikke bra nok" har oftest spredt seg utover på flere arenaer i livet, og begrenser oss ubevisst. «Jeg fortjener ikke» eller «Det her er ikke noe for meg» er typiske tanker som vi tror er sanne for oss.  

Hva med drømmen om å få en sjelevenn? her er det ofte tanker som. "alle de brukbare er gift, eller det finnes ingen for meg der ute" er typiske tanker som har underliggende begrensende tanker som hindrer en god manifestasjon og selvmotsigelsene holder en på stedet hvil. De som tror at det finnes en sjelevenn, får en sjelevenn, så lenge tanken er uten selvmotsigelser.
De som «får det til», har oftest et rent ønske, uten saboterende tanker, uten for og imot tanker. (kryssende tanker) 

Tenk på de som gjør «suksess», de motiverer seg, ser for seg målet, gleder seg over målet, før det har tredd i kraft. De gleder seg underveis, møter utfordringene, og ser for seg målet igjen.
Suksessfulle mennesker tror på at målet er mulig. 

Din egen definisjon av suksess er å leve i tråd med dine verdier slik du selv har definert dem. Suksess er å ta valg basert på dine egne ønsker, ikke basert på hva du tror andre vil du skal gjøre.
Min egen definisjon på suksess er å bruke mine styrker og erfaringer til å hjelpe andre. Suksess er å skape en forskjell i andres liv.

ThetaHealing® skiller seg ut ifra tradisjonell healing og Coaching men likevel vil du finne at det som hånd i hanske, ikke så ulikt men likevel annerledes. Så hva er egentlig den store forskjellen fra Coaching og ThetaHealing®, det er at vi benytter oss av våre iboende evner som intuisjon, vi kobler vi oss på universitets intelligente Skaperkraft for at healingen skal tre i kraft, og for at vi skal motta klare beskjed om hva klienten trenger. Når vi er i kontakt med den intelligente kraften, så går vi forbi vårt ego, vi går forbi projisering av "hva vi selv mener er riktig" Vi anser ikke oss selv som healeren, det er Skaperen.  (Kilden, Gud, Allah, Jahve, osv)

ThetaHealing® er en herlig blanding av metoder som lesing intuitivt, løse opp familiemønstre, endre negative tankemønster, karma fra tidligere liv, regresjon, intuitiv anatomi, DNA-aktivering og metakognitive coachingteknikker. Disse hjelper deg til å oppnå resultater du aldri trodde var mulig. Theta-Teknikkene er der man henter inn en høyere universell intelligens og mirakler skjer. ​

 Vurderer du å delta på kurs og det virker uoverkommelig nå, så fortvil ikke, utviklingen skjer steg for steg. Mange er fornøyd med de 4 grunnleggende kursene og stopper der, og noen ønsker å gå for Mesterkursen hvor de går enda dypere inn i forståelsen av energimedisin, tidligere liv og intuitive anatomi lesing.

ThetaHealing® er nå utbredt over hele verden med over 600.000 utøvere over hele verden fordelt på 52 land, og har hatt gode resultater for millioner av mennesker som enten benytter seg av teknikken for sin egen del, eller de innlemmer metodene i sin egen praksis eller underviser andre. 

Vår oppgave er å få frem det beste i hvert menneske, få frem iboende evner og ferdigheter så de kan manifestere et lykkelig liv. ​

Hvem kan få hjelp?
De som oppsøker ThetaHealing® ønsker en forandring i livet sitt. Alle kan få hjelp, uansett alder, bakgrunn eller utdannelse. 
Vi hjelper til med å sortere selvmotsigelser som gjør at ønsket manifestet kan få virkelighet. En ny virkelighet!

Ved å endre oss fra innsiden og ut, så vil den eksterne verden endre seg, fordi våre frekvenser som sendes ut i universet, og ut mot andre, vil omgivelsen respondere. 

Du ser det rundt deg hele tiden, så responderer vi nærmest ubevisst på hva "andre tenker om seg selv".  

Når vi møter personer som tenker dømmende om andre, så kan vi ubevisst ta inn den tanken, og respondere med å føle oss mindreverdige eller vi føler et ubehag, vi kan for eksempel føle at vi ikke kan være oss selv. Når vi har endret vår egen mindreverdighetsfølelse, forstår vi at det er den andres interne drama som avviser andre, og de beskytter seg selv med disse tankene. Vi blir frie og harmoniske, uten å nedgradere oss selv til å tenke " jeg er ikke bra nok", til at "jeg er bra nok". Den dømmende kan ubevisst begynne å tenke at "du er bra nok". Resultatet av den nye følelsen «jeg er bra nok», gir utslag i at vi tillater andre og oss selv til å gjøre mer av det vi ikke torde før.

Så hva med følelsen av å bli avvist, så lenge den ligger i underbevisstheten, og vi tror på den, vil frekvensene våre sendes ut til forskjellige mottakere som ubevisst responderer, og vi blir avvist. Endrer vi denne følelsen, og får følelsen av tilhørighet, så vil vi få tilhørighet.

Vi manifesterer vårt liv ut ifra og forstå, forløse og endre med ny tro. 

​Vi er vår fortid i nåtid, og vi kan endre på de følelsene som ble skapt i fortiden, de følelsene vi ofte har glemt og ikke husker, men det fortsetter og vise oss tanken om oss selv.

Frykten for å være annerledes, ikke smart nok og følelsen av skam gjør at vi skjuler oss ubevisst for å vise hvem vi egentlig er. Det holder oss tilbake fra å leve ut våre evner, fra og tillate oss å prøve noe nytt.  

Visualiser og se for deg din drøm i fremtiden og hvordan den er? Møter du motstand? at det her får jeg ikke til, det er vanskelig, det her fortjener jeg ikke?
Din motstand kan endres så dine ønsker kan oppfylles ved bruk av Theta!

Hva er Theta? En hjernebølge vi er i når vi sover i lett søvn. Vårt drømmested. 4-7 hertz 

Hvorfor velge å lære seg ThetaHealing®?
ThetaHealing® er en naturlig hjernefrekvens (hjernebølge) som vi er når vi sover, og som vi bruker hver eneste dag ubevisst. Steg for steg, vil Theta kunne brukes bevisst, og vil øke naturlig forbindelse mellom utøver og Skaperen:

 

·Kan skape mirakuløse endringer mentalt og følelsesmessig (forløse egne og klientens traumer, og indre kaos)
·Forsterker intuisjon, klarsyn, kanalisering og healingevner
·Økt frekvens og åndelig bevisstgjøring
·Dypere innsikt og større perspektiv
·Forbedring i relasjoner og livskvalitet
·Forbedring i eget firma (for de som har, og de som starter opp)
·Bedre lederegenskaper (for de som er, og for de som skal bli)
·Energi-boost til kropp, sinn og sjel
·Endring av selvsaboterende og uheldige tankemønstre
·Økt kreativitet, bedre fokus, problemløsning og økt læringsevne
·Kan endre stress, indre uro, fobier, bekymringer og frykter mm.
·Gjør det umulige mulig
·Manifestasjoner
·Økt EQ
·Økt hjerte intelligens
·Går fra tvil, til tro, til jeg VET.
 
For å lære, trenger du 5 egenskaper
1. Elske å hjelpe mennesker
2. Like selvutvikling
3. Ønske om å forstå andre
4.Tro på at det finnes en intelligent universell kjærlighetsfull energi
5. Ydmykhet
Gullstripe-.jpg
Gullstripe-.jpg
bottom of page